De Betovering van Hondenemoties

De Betovering van hondenemoties Bij het omgaan met honden en het begrijpen van hun gedrag, komt er een onmisbare rol toe aan welzijnsgerichte hondenprofessionals. Zij hebben de gave om niet alleen het gedrag van honden, maar ook de emoties die daarachter schuilgaan, diepgaand te analyseren. Emoties fungeren als de onzichtbare stroming die gedrag voedt en […]